Benishangul Gumuz Goodina Matakkal Keeysatti Namni 5 Ajjeefame Ebla 31/2021

Share/Qoodi

Godina Matakkal Aanaa Bulanitti imaltoota Baajaajii keessa jiranirratti haleellaa raawwatameen namoonni shan ajjeefaman.

Goodina Matakkal keessatti namoota ajjeefaman

Oromo Nation: Naannoo Beenishaangul Gumuz Godina Matakkal Aanaa Bulan keessatti guyyaa kaleessaa haleellaa boonbiifi rasaasaatiin imaltoonni Baajajii keessa turan konkolaachisaa dabaltee namni shan ajjeefamuufi lama ammoo miidhaan qaamaa irra ga’uun himame.Godina Matakkal keessatti rakkoowwan nageenyaa haalaan hammaachaa dhufe sababeeffachuun Labsiin Yeroo Muddamaa labsamee jiraachuun ni yaadatama. Godina sana keessatti gaaffii Ristii deebifachuu jedhuun humnoonni Amaaraa sochii taasisaa kan jiran yoo ta’u, uummatni godinichaa sochii baballifannaa lafaa Humni addaa Amaaraa taasisu kana mormuun walitti bu’insi uumamaa akka ture miidiyaaleen garaagara agabaasaa turaniiru.

Sababa kanaafis humnoota hidhatanii sicho’an kan Gumuzootaafi Amaaraa gidduutti lolli yeroodhaa gara yerootti hammaachuun lubbuun namoota nagaa dabalatee kanneen hidhatan guyyuu ajjeefamaa akka jiru OMN jiraattota dubbisuun gabaasaa turuunsaa ni yaadatama.

Oromoonni heddumminaam godinicha keessa jiraatan, Aanaa Bulan Wanbaraafi Gaalessa keessatti rakkoo nageenyaaf saaxilamuu isaaniin cinatti ajjeechaa suukkanneesaaa yeroo garaagaraatti qaamota hidhatanii socho’an gama lamaaniinuu irra qaqqabaa akka ture jiraataan Bulanirraa OMN dubbise ni hima.

Godinicha keessatti sochii Labsii Yeroo muddamaafi hidhattoota gidduutti taasifamaa jiruun lammiileen nagaa miidhamaa akka jiran namni OMN dubbise kun yoo himu, guyyaa kaleessaa namoonni nagaa 7 Baajajiitiin gara Bulan utuu adeemaa jiranii qaamota hin beekamneen haleelamaniiru jedha.

Haleellaa raawwate kanaan namoonni shan battalatti yoo ajjeefaman, namoonni lama yeroo ammaa kana miidhaa qaamaa cimaaf saaxilamuun Hospitaalaa jiraachuu isaani OMN odeeffateera.

Gabaasaa OMN

1 thought on “Benishangul Gumuz Goodina Matakkal Keeysatti Namni 5 Ajjeefame Ebla 31/2021”

  1. Pingback: Benishangul Gumuz Goodina Matakkal Keeysatti Namni 5 Ajjeefame Ebla 31/2021 – saglan Iluu.org

Leave a Reply