Breaking: Abbay Tsaayyeefi Siyyum Masfin dabalatee hoggantootni TPLF afur ajjeefaman.

Share/Qoodi
Abbay Tsaayyee fi Ambasadar Siyyum Masfin ajjeeman
Ibsa waa’ee suuraa,Abbay Tsaayyee fi Ambasadar Siyyum Masfin ajjeeman

Hogganaa Korporeeshinii Sukkaaraa duraanii Itoophiyaa kan turan Obbo Abbay Tsaayyeefi Ambaasadar Siyyum Masfin dabalatee hoggantootni TPLF afur ajjeefamuu Humna Ittisaa Itoophiyaa wabeeffachuun miidiyaaleen biyya keessaa gabaasan.

Hogganaa Bobbii Humna Ittisaa Itoophiyaa kan tahan Birgeder Jeneraal Tasfayee Ayyaaleew Ambaasadar Siyyum Masfin dabalatee hoggantootni TPLF olaanoon afur ajjeefamuun gariin to’atamuu himan.

Oppiresshinii barbaacha hoggantoota TPLF gaggeefamaa jiruun guyyoota muraasa duras hoggantootaafi gaggeessitootni TPLF buleeyyiin kan akka Abboy Sibihaat to’annoo jala oolanii ture.

Gareen TPLF gocha kanarraa of qusachuufi kan kalee irraa barachuu hin daneenye lola waraana biyyaa irratti banuun, ibidda ofiin jalqabeen gubataa jira jedhan.

Aanga’oonni TPLF Sadaasa jalqabarratti duula Maqaleetti gaggeefameen sa’aatii 48 keessatti harka akka kennaniif kadhatamanilleen, of tuulummaan lakkii jechuun bosonatti galusaanii Birgadar Janaraal Tasfaayeen yaadataniiru.

Irra deebiin Raayyaan Ittisa Biyyaa akka harka kennatan, hidhannoo akka hiikkataniifi dhimmisaanii seeraan akka ilaalamuuf jaarsoolii erguun gaafatulleen, diduun hunda eegdootaa qabaniitti amanuun, akkasumas ”deebiinee kaana” jechuun umuriisaanii malee bosona keessatti dhokatan jedhan.

Holqatti fayyadamuun bakka Raayyaan Ittisa biyyaa hin agarre dhokachuudhaaf yaalii taasiisaa turanilleen, sakkatta’iinsa Raayyaan Ittisa Biyyaafi humnootiin nageenyaa Federaalaa waliin taasisaniin har’a tarkaanfiin irratti fudhatamuu himaniiru.

Dursanii qarqara laga Takazeetti waraana bobbaasuun Itoophiyaa jeequuf socha’aa, karoorsaafi hoogganaa kan turan aanga’oota TPLF, humnootiin eegdoota isaanii humna mootummaa Federaalaa waliin erga dhukkaasa wal jijjiranii booda eedootaafi hogganttoota loltoota eegumsaa waliin ajjeefamaniiru.

Aangaa’oota TPLF eegdoota isaanii waliin ajjeefaman warra asiin gadiiti.

1.Obbo Siyyum Masfin- Ministira Haajaa Alaa duraanii Itoophiyaa, akkasumas lolicha kan hoogganaaniifi waraanni mootummaa Federaalaa bakkaa gara bakkaatti akka hin sochoone kan ittisaniifi dhumarrattis haleellaan waraanicha irratti akk banamuuf ajaja kan kennan,

2.Obbo Asimalaash Waldasilaasee- aanga’aa olaanaa TPLF kan turan,

3.Obbo Abbaay Tsahaayye- aanga’aa olaanaa TPLF kan turan,

4.Koloneel Kiiros Hagoos kan waraana biyyaa keessaa ganuun bahan eegdoota isaanii waliin ajjeefamaniiru.

Maddi: BBC NEWS AFAAN OROMOO

Leave a Reply