Breaking: Hogganaan Olaanaan ABO obbo Abdii Raggaasaa Ammaas Ukkaamfaman

Share/Qoodi

Hogganaan Olaanaan ABO obbo Abdii Raggaasaa Ammaas Ukkaamfaman

Qondaalli olaanaan ABO Obbo Abdii Raggaasaa manni murtii Bilisa jachuun akka hidhaarraa hiikaman ajajee galmee cufee booda hidhaar hiikamanii gara manaa osoo galaa jiranii humna tikaatiin Ukkaamfamanii hidhamanii jiran

Obbo Abdii Raggaasaa erga mana Hidhaa Daalattii Sabbataa jiru irraa bahanii humnoota tikaan daandii irraa butamuun namoota waliin turan waliin erga qabamanii booda yeroo ammaa warreen isa simachuuf waliin ture hunda lakkisanii Jaal Abdii Raggaasaa mana Hidhaa Alamganaatti hidhanii jiru.

Uffata obbo Abdii konkolaataa biraan fe’amee ture namni biraa akka deebisee fiduuf humnootni tikaa kun ajaja kennuun huccuun jaal Abdii konkolaataa biraan fe’amee ture namni biraa akka geessaaf jiru mirkanaayee jira.

Leave a Reply