Gaafiif Deebii HD ABO Jaal Daawud Ibsaa Wajjiin Dhaggeeyfadhaa

Share/Qoodi

2 thoughts on “Gaafiif Deebii HD ABO Jaal Daawud Ibsaa Wajjiin Dhaggeeyfadhaa”

  1. Baay’ee si jaallanna Gooticha Keenya Daawud Ibsaa! Umuri dheeraa nuuf jiraadhu, Tiksaa Qabsoo Oromoo fi Ofkolchaa Dhaaba kanaati ati, jettuun haa jettu amma kaalsii miillaa kee hin geessu, summiin dargii iyyu sin dandeenye! Abbaa Qeerroo Bilisummaa

Leave a Reply to Yeron Biru Cancel reply