Hidhattoonni Mot Mana Jireenya Maatii HD ABO Ibiddaan Guban

Share/Qoodi
Harmee HD ABO

Humni waraanaa Abbaa Irree Mana jireenyaa HDn ABO jaal Daawud Ibsaa Aadde Alamii Gaarii keessa jiraataa turan Abiddaan barbadeessan.

[SQ-Sadaasa 8/2021]

Godina Horroo Guduruu wallaggaa aanaa Horroo bakka Guddinaa Abuunaa jedhamutti humnootiin waraanaa Bilxiginnaa mana jireenyaa Harmee HD ABO jaal Daawud Ibsaa abiddaan barbadeessan.

SUBSCRIBE OROMOTV TO GET NEW CONTENT DIRECTLY INTO YOUR INBOXHumnootiin waraanaa bilxiginnaa sadaasa 6/2021 humni waraanaa bilxiginnaa mana jireenyaa harmeen HD ABO jaal Daawud Ibsaa keessa jiraataa turan Horroo Guduruu wallaggaa Aanaa Horroo ganda Guddinaa Abuunaa bakka addaa Laaftoo Boshii jedhamutti humni waraanaa raayyaa ittisa biyyaa jedhaman milishaa gandaa nama Zalaalam jedhamuun durfamanii mana jireenyaa isaanii akka abiddaan barbadeessan maddeen naannichaa nuuf himaniiru.

Harmeen HD ABO Jaal Daawud Ibsaa Aadde Alamii Gaarii waggaa tokko dura Addunyaa kana irraa kan boqotan yoo tahu Aadde Alamii Gaarii osoo hin boqotiin duras haala lubbuu isaaniif sodaatanii qe’ee fi qabeenya isaanii lakkisanii gara Finfinneetti baqachuun mucaa isaanii bira dhokatanii jiraachaa erga turanii booda waggaa darbe 2020 lubbuun darbaniiru.

Humnootiin waraanaa Bilxiginnaa nama milishaa gandaa Zalaalam jedhamu of dura buusuudhaan mana jireenyaa harmee HD ABO jaal Daawud Ibsaa Aadde Alamii Gaarii sadaasa 6/2021 qabeenyaa achi keessa jiru waliin guutummaatti abiddaan kan barbadeessan tahuu maddeen naannichaa nuuf himaniiru.

Akka maddeen naannichaa irraa qulqulleeffachuuf yaalletti namni milishaan gandaa Zalaalam jedhamu mana harmee HD ABO Jaal Daawud Ibsaa kan tahan Aadde Alamii Gaariii waraana Bilisummaa Oromootu qubata jechuun akka qabeenyaa keessa jiru waliin barbadeessan nuuf himaniiru.

Humnootiin waraanaa Bilxiginnaa Abbaa Irree Abiyyiin bobbaafaman Oromiyaa bakkoota adda addaa keessatti namoota nagaa ajjeesuu fi qabeenyaa ummataa saamuun manneen sabboontotaa guutummaatti abiddaan barbadeessuu kan eegalan waggootiin sadii darban yoo tahu yeroo ammaa kanas tajaajila Interneetii fi bilbilaa addaan kutuun odeessaaleen akka hin dhagahamne erga godhanii booda qabeenyaa ummataa barbadeessaa fi namoota nagaa jumulaan ajjeesanii gataa jiru.

Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo

SUBSCRIBE OROMOTV TO GET NEW CONTENT DIRECTLY INTO YOUR INBOX

Leave a Reply