KELLO MEDIA SAATALAYITII IRRAA UGGURAMUU ILAALCHISEE

Share/Qoodi

KELLO MEDIA SAATALAYITII IRRAA UGGURAMUU ILAALCHISEE

IBSA GABAABAA KELLO IRRAA KENNAME

Kabajamoo Uummata Oromoo,

Kello Midiyaa Mootummaan Itoophiyaa Saatelaayitii irraa ugguruu isaa kaampaanii saatelaayitii nuuf kiresse irraa mirkaneefannee jirra. Akkasumas, uummata biyyaa keessaa kelloo Midiyaa daawwatu irraa mirkaneefannerra.

Kabajamoo uummata keenya, yaaliin sagalee uummata Oromoo cuqqaaluf godhamu kamuu, haga uummanni oromoo jirutti kan milkoofne akka ta’u isaa onnee gutuun isinif mirkaneesina.

Yaalii saatellititti deebi’uu gochaa jiraachuu keenyaa fi yeroo gaabaabaa keessatti akka deebinee frequency haaraa yookaan isuma Kanaan duraa isin beeksisna. Haga sanatti obsaan akka nu eeggattan isin gaafanna.

Kello Media
Dhaloota Rakkoo Furu.

1 thought on “KELLO MEDIA SAATALAYITII IRRAA UGGURAMUU ILAALCHISEE”

Leave a Reply to Anonymous Cancel reply