Filannoo Itoophiyaan Itti Deemtu Irratti Xinxala Hayyootaa

Share/Qoodi
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Share/Qoodi     

Interview: Uncovering Crimes Committed In Ethiopia’s Tigray Region

Share/Qoodi
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Share/Qoodi     By Laetitia Bader, Director, Horn of Africa, Dec 23, 2020 Laetitia Bader, Human Rights Watch’s Horn of Africa Director, recently returned from a research mission in Sudan to interview refugees who fled the fighting that broke out in Ethiopia’s Tigray region in early November 2020. For several weeks, federal government forces, the Ethiopian National Defense Forces (ENDF), and their …

Interview: Uncovering Crimes Committed In Ethiopia’s Tigray Region Read More »

Weellisaa Aadam Haruun; ‘Abdii Qopheen insaayikiloopidiyaa Afaan Oromoo ture’

Share/Qoodi
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Share/Qoodi     6 Bitooteessa 2020 Weellisaa Aadam Haruun; ‘Abdii Qopheen insaayikiloopidiyaa Afaan Oromoo ture’ MADDA SUURAA, MAATII WEELLISAA ABDII QOPHEE Ibsa waa’ee suuraa,Weellisaa Abdii QopheeAbdii Qopheen weellisaa, waloo fi loltuu ABO qabsoo hidhannoof bosona seene ture. Bara tokko otoo lubbuun jiruu boolla itti awwaalamu akka qotatu dirqisiifamee beeka ture.Har’a Abdiin lubbuun hin jiru, waggaa 17’n dura du’aan …

Weellisaa Aadam Haruun; ‘Abdii Qopheen insaayikiloopidiyaa Afaan Oromoo ture’ Read More »

Miseensii SHGS ABO Shira Gartuu Maqaa SHGS-ABO’tiin Dalagamaa Jiru Balaaleeffatan.

Share/Qoodi
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Share/Qoodi     J/Jabeessaa Gabbisaa Miseensa Shanee Gumii-Gumii Sabaa ABO fi gaafatamaa Damee Dantaa Siyaasaa ABO, Jalqabarraa ka’ee waan Heera ABOtin ala maqaa “Koree Hoji-Raawwachiiftuu ABO” jedhuun deemaa ture, akka mormaa ture quba qabna. Qaboo yaa’ii maqaa “KHR” ABOtin boordii filannoo galee, gargachi nu gahe irrattis garaagarummaa qabu, gaafasuma ifatti qabsiifatee jira. Sanumaayyuu kan mallatteesse, qaboo-yaa’ii boordii filannootif …

Miseensii SHGS ABO Shira Gartuu Maqaa SHGS-ABO’tiin Dalagamaa Jiru Balaaleeffatan. Read More »

Yaamicha Walgahii Marii Hawaasaa ABO

Share/Qoodi
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Share/Qoodi     Waamicha Walgahii Hawwaasa Oromoo Maraaf! Mata-duree ‘Tarsiimoo fi Roadmap ABOn Kaayyoo QBO Galmaan Ga’uuf Dhi’eesse’ irraatti Konyaan ABO Washington, D.C. gorsaa ol-aanaa ABO fi qondaalota ABO biroo hafeeruun uummataaf ibsaa akka kennaniif toora Zoomidhan qophii isaa xumuratee jira. Hawwaasi keenya naannoo DMV fi addunyaa irra jirtan carraa kanaan sagantaa kanatti akka qooda fudhattan hafeeramtanii jirtu. …

Yaamicha Walgahii Marii Hawaasaa ABO Read More »