Tajaajilli Internetii Ixoophiyaa Keeysatti Cufamee Jira.

Share/Qoodi

Itiyoophiyaan tajaajila Interneetaa ugguruu Netblocks gabaase.

Akka gabaasa Netblocks-tti Itiyoophiyaa keessatti tajaajilli Interneetaa Facebook, Instagram, WhatsApp fi Teelegiraamiin deggersa Moosaajiiwwan bantuu malee akka hin hojjennetti guyyaa har’aa ugguramanii jiru.

Netblocks sababa ugguramuu Interneetaa ilaalchisuun yoo ibsu, qormaata biyyaalessaa seensa Yuunvarsiitii biyyattii keessatti guyyaa har’aa kennamuu eegale, hatamuun marsaa hawaasummaarra tamsaafamaa jiraachuusaan wal qabatee uggurame jedha.

Haa ta’uu malee garuu, ministeerri Barnootaa biyyattii qormaata kennamaa jiru ilaalchisuun ibsa miidiyaaf kenneen, qormaatni haala nagaatiin xumuramuu ibsuun, rakkoo tokko malee jalqabbii qormaataaf milkoofneerra jedhe.

Kanumaan wal qabachuun adda cituun tajaajila Interneetaa, haalli siyaasaafi sochiin waraana biyyatti keessatti hammaachaa dhufuusaan kan wal qabatudha jechuun rogeeyyiiwwan ibsaa jiru.

Yeroo ammaa kanatti tajaajilli Interneetaa magaalaawwan muraasa keessatti, deggersa moosaajiiwwan bantuu, VPN jedhamuufi Piispooniitiin hojjechaa jiraachuu maddeen OMN himaniiru.

OMN

Leave a Reply