Waajjiraalee ABO cufaman Keeysaa Hanga Tokko.

Share/Qoodi

Waajjiraalee ABO cufaman irra deebiin kan maxxansine:
Arsii Lixaa


1. Magaalaa Asallaa
2. Itayyaa
3. Saaguree
4. Qarsaa
5. Doddotaa Magaalaa Dheeraa
6. Heexosaa
7. Xichoo
8. Leemmuu fi Bilbiloo Magaalaa Boqqojjii
9. Muunessaa
10. Sirkaa
11. Balee Gasgaar

Arsii Lixaa Shaashamannee


1. Shaashamannee
2. Nageellee Arsii
3. Kofale
4. Qoree
5. Nansabo/Warqaa
6. Kokkossa
7. Gadab Hasaasaa
8. Dodola
9. Adaabbaa

Godina Baalee Bahaa


1. Gindhiir Magaalaa Gindhiir
2. Jaarraa

Godina Baalee Dhihaa


1. Sinaanaa Magaalaa Roobee Baalee
2. Goobbaa
3. Dalloo Manna
4. Gooroo

Shaggar Bahaa


1. Adaamaa(Waajjira ABO Godinichaa)
2. Moojoo
3. Baatuu
4. Adaamii Tulluu
5. Bulbulaa
6. Maqii
7. Botee
8. Adulaa
9. Awash Malkaasaa
10. Boofaa
11. Oolancitii
12. Eelaa
13. Abboomsaa
14. Caffee Doonsaa

Shaggar Lixaa
1. Tokkee Kuttaayee
2. Dirree Incinnii
3. Daannoo
4. Iluugalaan
4. Midaaqany
5. Gincii
6. Abuunaa gindabarat
7. Gindabarat
8. Adaabargaa
9. Cobii
10. Ejeree

Shaggar Kibba Lixaa
1. Walisoo(Waajjira ABO Godinichaa)
2. Ona Walisoo
3. Daawoo
4. Qarsaa
5. Iluu
6. Wancii
7. Sadan Sooddoo
8. Tolee

Shaggar Kaabaa
1. Caancoo
2. Sandaafaa
3. Dagam
4. Fiichee

Wallaggaa Lixaa
1. Gimbii(Waajjira ABO Godinichaa)

Wallaggaa Bahaa
1. Naqamtee(Waajjira ABO Godinichaa)

Horroo Guduruu Wallaggaa
1. Shaambuu(Waajjira ABO Godinichaa)
2. Guduruu
3. Sulula Finca’aa

Iluu Abbaa Booraa
1. Mattuu(Waajjira ABO Godinichaa)
2. Hurrumuu
3. Bulee
4. Ukaa

Buunoo Baddallee
1. Baddallee(Waajjira ABO Godinichaa)
2. Daaboo
3. Deeggaa

Jimmaa
1. Jimmaa(Waajjira ABO Godinichaa)

Harargee Bahaa
1. Harar(Waajjira ABO Godinichaa)
2. Dirree Dawaa
3. Awwadaay
4. Qarsaa
4. Laangee
5. Baddannoo
6. Guraawwaa
7. Jaarsoo
8. Kombolchaa
9. Dirree Xiyaraa
10. Baabbilee
11. Dadar
12. Calanqoo
13. Gooroo Mixii
14. Gooroo Guutuu
15. Fadis
16. Haroomayaa

Harargee Lixaa
1. Ciroo(Waajjira ABO Godinichaa)
2. Mi’eessoo
3. Galamsoo
4. Hirnaa
5. Masqalaa
6. Bookee
7. Daaroo Labuu
8. Machaaraa

Walloo
1. Kamisee(Waajjira ABO Godinichaa)
2. Ona Kamisee
3. Baatee
4. Daawaa Caffaa
5. Harxummaa Fursee
6. Dawaa Haaraa
7. Kamise Zonal office
8. Harxummaa

Benshaangul Gumuz(Matakkal)
1. Asoosaa(Waajjira ABO Godinichaa)
2. Gaalessaa
3. Barbaraa
4. Wambara

Finfinnee
1. Gullallee(Waajjira Guddicha Muummee ABO)
2. Aqaaqii Qaallittii
3. Kolfee Qaraaniyoo
4. Nifaas Silk Laaftoo

Godina Addaa Naannoo Finfinnee
1. Buraayyuu
2. Sulultaa
3. Laga Xaafoo L/Daadhii
4. Dukam
5. Sabbataa

Waajjiraalee kanneen akka:
1. Amboo(Waajjira ABO Godinichaa)
2. Calliyaa
3. Baakkoo
4. Jalduu
5. Ejeree
6. Hoolotaa
7. Boolee(Finfinnee) miseensoti akka seenani keessatti hin hojjenne yeroo hunda waraana PP eegame ummanni irra ittifama. Walumaa galatti Waajjiraaleen ABO 103 ol cufamanii jiru. Haala kana keessatti murni PP waa’ee Filannoo lallaba.

Leave a Reply