Mootummaa fi hoogganoota TPLF gidduu ‘mariin itti fufee jira’- Hooggantuu UN

Share/Qoodi

Share/Qoodi     moreMootummaa Itoophiyaafi hoogganoota TPLF gidduu ”mariin itti fufee jira” jedhan barreessitu itti aantuun Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii Amiinaa Mohaammad. Yaa’ii Gamtaa Afrikaaf Finfinnee kan turan aadde Amiinaa Mohaammad, tibba kana naannolee waraana Kaaba Itoophiyaan miidhaman-naannoo Amaaraa, Affaariifi Tigraay daawwachaa turan.  Turtii isaanii kanaanis hooggantoota TPLF waliin Tigraayitti, aanga’oota naannolee Affaariifi Amaaraa akkasumas mootummaa federaalaa waliin mariyataniiru.  …

Mootummaa fi hoogganoota TPLF gidduu ‘mariin itti fufee jira’- Hooggantuu UN Read More »

Galmeen cufamus, Gammachuun fa’aa amallee hidhaa jiru’-Abukaatoo

Share/Qoodi

Share/Qoodi     moreKoloneel Gammachuu Ayyaanaafi namootni biroon galmee isaanii jala jiran ”ammallee manuma hidhaa keessa jiruu” jedhan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayyisaa. Guyyaa har’a dhimmi isaanii mana murtiitti dhiyaatee kan ture hooggannoonni Adda Bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa’aa hiikamaniiru oduun jedhu miidiyaa hawaasaarra naanna’aa ture. Abokaatoon isaanii obbo Tuulii Baayyisaa BBC’f bilbilaan yaada kennaniin, dhimma Koloneel …

Galmeen cufamus, Gammachuun fa’aa amallee hidhaa jiru’-Abukaatoo Read More »

Manni Maree Nageenyaa UN, waraanni atattamaan akka dhaabatu’ waamicha godhe

Share/Qoodi

Share/Qoodi     more6 Sadaasa 2021 Manni Maree Nageenyaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii marii dhimma waraana Itoophiyaarratti gaggeesseen sagalee tokkoon waraanni atattamaan akka dhaabbatuufi waliigalteen dhukaasa dhaabuu waaraan akka raawwatamau gaafate. (OROMOTV) Manni Maree Nageenyaa dhimma Itoophiyaarratti irra deddeebiin marii kan gaggeesse ta’us miseensonni mana marichaa aangoo guddoo qaban gidduutti ejjannoon walfakkaataan waan hin turreef ibsa waloollee baasuun hin …

Manni Maree Nageenyaa UN, waraanni atattamaan akka dhaabatu’ waamicha godhe Read More »